Публикации

Показват се публикации от 2015

Коледа

Изображение
* * *


Бъдни вечер...

Изображение

... за да летиш бързо като мисълта...

Изображение
За да летиш бързо като мисълта  до където и да било …  трябва да започнеш с мисълта,  че вече си пристигнал…
Ричард Бах
* * *

... днес хората знаят цената на всичко...

Изображение
Днес хората знаят цената на всичко,  но не и стойността на каквото и да било.
Оскар Уайлд


* * *

... след като не можем да променим реалността...

Изображение
Следкатонеможемдапроменимреалността, некапроменимочите, презкоитоявиждаме.
Никос Казандзакис
* * *

... основното задължение на човека е да бъде себе си...

Изображение
Основно задължение на човека е  да бъде себе си и да обича себе си -  и едва тогава той ще приеме  другите такива, каквито са,  и ще може да ги обича истински.
Хорхе Букай
* * *Никой не губи това, което няма...

Изображение
Доритрихилядигодинидаживеешидесетхилядипотолкова, всепакнезабравяй, чевсекигубисаможивота, койтоживее, иживеесаможивота, койтогуби. Доедноисъщосесвеждатнай-дълготоинай-краткото. Настоящетозавсичкиееднаквоигубенотоееднаквоитова, коетооставяме, изглеждатолкованезначително. Защоточовекнегубинитоминалото, нитобъдещето. Какможедамусеотнеметова, коетоняма. Татезидвеположениятрябвадасапостоянновмисълтати —първо, чеотвечнивременавсичкопазинепромененвидасиисевъртивкръгиченямазначениедалищегогледамвсесъщотостогодини, двестагодиниилибезкрайновреме; второ, чеидълголетникът, итози, койтоумирасъвсеммлад, губятедноисъщо. 
Човекможедабъделишенсамоотнастоящето, понежесамонегопритежава. 
Никойнегубитова, коетоняма.
Марк Аврелий

* * *

Изгрява само онзи ден, за който сме се пробудили...

Изображение
Изгрява само онзи ден,  за който сме се пробудили. Хенри Дейвид Торо
* * *

Есенни картинки...

Изображение

Не можеш наготово да получиш опит...

Изображение
Не можеш наготово да получиш опит.  Дори да ти го пъхнат в шепата,  ще го обръщаш отсам-оттам,  без да разбереш за какво служи и
ще го разсипеш през пръстите си.
Блага Димитрова

* * *

... не можем да станем това, което трябва да бъдем...

Изображение
Не можем да станем това,  което трябва да бъдем,  оставайки си такива,  каквито сме.
Опра Уинфри
* * *

... да бъдеш щастлив...

Изображение
Да бъдеш щастлив е нищо...  да се смяташ за щастлив — всичко.
Оноре дьо Балзак
* * *

... времето е най-скъпото нещо...

Изображение
Времето е най-скъпото нещо, което пилеем.
Диоген

Есен...

Изображение
* * *

* * *

Всеки иска да промени човечеството...

Изображение
Всеки иска да промени  човечеството,  но никой не се замисля  как да промени себе си.
Л. Толстой

* * *

... няма щастие, ако няма безделие...

Изображение
Животът се разминава с философията: няма щастие, ако няма безделие –  удоволствие доставя само онова,  което не е нужно.
А. Чехов
* * *

... променете начина, по който гледате на нещата...

Изображение
Променете начина, по който гледате на нещата  и нещата, които гледате, ще се променят.
Д-р Уейн Дайър

* * *

... две неща определят човека...

Изображение
Две неща определят човека: 
Неговото търпение, когато няма нищо 

и неговото поведение, когато има всичко!

* * *

... значението на един човек се определя от отсъствието му...

Изображение
Значението на един човек  се определя от отсъствието му, а не от присъствието. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение.

Пабло Пикасо


* * *

... няма невъзможни неща...

Изображение
* * *

Няма невъзможни неща!  Самата дума "невъзможно"  се състои от възклицанието:  "Не! Възможно е!
Одри Хепбърн
* * *

... Човек трябва да бъде достатъчно голям ... достатъчно умен... достатъчно силен...

Изображение
* * * 

Човек трябва да бъде достатъчно голям, за да признае грешките си, достатъчно умен, за да спечели от тях и достатъчно силен, за да ги поправи.

Джон Максуел

* * *

Живей всеки ден така, все едно ти е последен...

Изображение
Живей всеки ден така, все едно ти е последен, 
защото рано или късно ще се окажеш прав.
Рей Чарлз

Hit The Road Jack!
* * *... да приемаш нещата твърде сериозно...

Изображение
Да приемаш нещата твърде сериозно  е сериозна загуба на време.
Харуки Мураками
* * *

... ако наистина сте в хармония със себе си...

Изображение
Ако наистина сте в хармония със себе си,никога няма да сте във война с другите.Наполеон Хил 
* * * 

... четирилистни детелини...

Изображение
Има ли право да е щастлив човек,  който е намерил четирилистна детелина,  но не знае да брои. 
Станислав Йежи Лец
* * *

... времето променя нещата...

Изображение
* * * Винаги казват, че времето променя нещата,  но всъщност ти сам трябва да ги промениш.
Анди Уорхол
* * *


... късметът...

Изображение
* * * Късметът е това, 
което се случва, 
когато подготовката 
срещне добрата случайност.
Хенри Форд

* * *

... не се променяй, за да те харесват хората...

Изображение
Спри да се опитваш да бъдеш някой, който не си – едно от най-големите предизвикателства в живота е да бъдеш себе си!  Винаги ще има някой по-красив, някой по-умен,  някой винаги ще бъде по-млад,  но никой никога няма да бъде ТИ.  Не се променяй, за да те харесват хората.  Бъди себе си и правилните хора ще те обичат.
Мария Робинсън
* * *


Когато се колебаеш, кажи истината...

Изображение
Когато се колебаеш, кажи истината.
Марк Твен

... не искам да си развалям отношенията нито с рая, нито с ада...

Изображение
Не искам да си развалям отношенията  нито с рая, нито с ада.  Имам приятели и на двете места.
Марк Твен


... по-добре дръжте устата си затворена...

Изображение
По-добре дръжте устата си затворена  и оставете хората да ви смятат   за глупави, отколкото да я отворите  и да разсеете всички съмнения…
Марк Твен

Диоген...

Изображение
* Бидейки в добро настроение,  причиняваш мъка на своите завистници.
* Подаваш ли ръка на приятел,  недей да свиваш пръсти в юмрук.
Диоген


... нещата, които разбиват сърцата ни...

Изображение
Може би точно нещата,  които разбиват сърцата ни, в крайна сметка ще ни послужат,  за да ги отворят.
Робин Шарма

... най-дълбокото лично поражение...

Изображение
Най-дълбокото лично поражение,  което понасят хората,  се измерва с разликата между онова,  което сме способни да станем и онова, 
което сме станали в действителност.
Робин Шарма

... лесно е да се вреди...

Изображение

... каквото и да правиш...

Изображение

... нещастието е добър учител...

Изображение
Нещастието   е добър учител,  но неговите уроци  са жестоки. 

Оноре дьо Балзак... да се ядосваш...

Изображение
Да се ядосваш,  значи да наказваш  себе си за грешките  на другите. 
Оноре дьо БалзакЧовек няма друг враг...

Изображение
Често човек няма  друг враг, освен  самия себе си.
Цицерон

Опасно е да си искрен...

Изображение
Опасно е да си искрен, освен ако не си  и глупав.
Джордж Бърнард Шоу