Публикации

Показват се публикации от Февруари 22, 2015

... да прощаваш на другите и да ги съдиш е по-лесно...

Изображение
Да прощаваш на другите и да ги съдиш е по-лесно, отколкото да прощаваш на себе си и сам да се съдиш. 
Ако някой, вън от тебе, греши, ще го наругаеш, ще го набиеш и въпросът ще се свърши. 
Обаче какво ще правиш със себе си? Сам да се ругаеш, не можеш; да се биеш, също не можеш. Ако се биеш, ще те боли. 
Казал си обидна дума на някого. 
Какво ще правиш, как ще се накажеш и как ще си простиш? Да се биеш, не можеш; да си простиш веднага, не искаш. 
Тогава започваш да се разговаряш с онзи в тебе, който греши.

"Из словото на Учителя" - П. Дънов

* * *

... не е страшно, когато хората се карат...

Изображение
Докато се опознаят,  хората ще се карат,  ще се помиряват,  и най-после ще си подадат ръка  на вечно приятелство и любов.  Не е страшно, когато хората се карат;  страшно е, когато не могат да се помирят.

"Из словото на Учителя" - П. Дънов