... да прощаваш на другите и да ги съдиш е по-лесно...Да прощаваш на другите и да ги съдиш е по-лесно, отколкото да прощаваш на себе си и сам да се съдиш. 
Ако някой, вън от тебе, греши, ще го наругаеш, ще го набиеш и въпросът ще се свърши. 
Обаче какво ще правиш със себе си? Сам да се ругаеш, не можеш; да се биеш, също не можеш. Ако се биеш, ще те боли. 
Казал си обидна дума на някого. 
Какво ще правиш, как ще се накажеш и как ще си простиш? Да се биеш, не можеш; да си простиш веднага, не искаш. 
Тогава започваш да се разговаряш с онзи в тебе, който греши.

"Из словото на Учителя" - П. Дънов


* * *

Коментари

Популярни публикации от този блог