Публикации

Показват се публикации от Ноември, 2015

... след като не можем да променим реалността...

Изображение
Следкатонеможемдапроменимреалността, некапроменимочите, презкоитоявиждаме.
Никос Казандзакис
* * *

... основното задължение на човека е да бъде себе си...

Изображение
Основно задължение на човека е  да бъде себе си и да обича себе си -  и едва тогава той ще приеме  другите такива, каквито са,  и ще може да ги обича истински.
Хорхе Букай
* * *Никой не губи това, което няма...

Изображение
Доритрихилядигодинидаживеешидесетхилядипотолкова, всепакнезабравяй, чевсекигубисаможивота, койтоживее, иживеесаможивота, койтогуби. Доедноисъщосесвеждатнай-дълготоинай-краткото. Настоящетозавсичкиееднаквоигубенотоееднаквоитова, коетооставяме, изглеждатолкованезначително. Защоточовекнегубинитоминалото, нитобъдещето. Какможедамусеотнеметова, коетоняма. Татезидвеположениятрябвадасапостоянновмисълтати —първо, чеотвечнивременавсичкопазинепромененвидасиисевъртивкръгиченямазначениедалищегогледамвсесъщотостогодини, двестагодиниилибезкрайновреме; второ, чеидълголетникът, итози, койтоумирасъвсеммлад, губятедноисъщо. 
Човекможедабъделишенсамоотнастоящето, понежесамонегопритежава. 
Никойнегубитова, коетоняма.
Марк Аврелий

* * *

Изгрява само онзи ден, за който сме се пробудили...

Изображение
Изгрява само онзи ден,  за който сме се пробудили. Хенри Дейвид Торо
* * *