... най-дълбокото лично поражение...


Най-дълбокото лично поражение,
 което понасят хората, 
се измерва с разликата между онова, 
което сме способни да станем и онова, 
което сме станали в действителност.

Робин Шарма

Коментари

Популярни публикации от този блог