Кажи, че си добре и че всичко ти е наред...


* * *
Говори за щастие.

Светът е достатъчно тъжен и без твоите неволи.

* * *
Пътищата не са само неравни и стръмни.

Вгледай се и виж къде твоят път е бил чист и гладък 
и говори за това!

* * *

Дай отмора на изтерзания слух на Земята, 

наранен от човешката скръб, недоволство и болка.

* * *

Говори за вяра.

На света му е къде по-леко без твоето изречено 

невежество и съмнение.

* * *

Ако вярваш в Бога, или в човека, или в себе си, 

кажи го.

Ако не вярваш, скрий в мълчание своите мисли, 

докато дойде вярата.

* * *

Говори за здраве.

Непрекъснатото приказване 

за неизлечими болести е ненужно.

* * *

Не можеш да зарадваш никого, 

когато му говориш за болката.

* * *

Кажи, че си добре и че всичко ти е наред.

Бог ще чуе твоите думи и ще ги превърне в истина.Ella Wheeler Wilcox, (1850 - 1919) - американска писателка и поетеса.

Популярни публикации от този блог