... за нещата, които са чужд проблем, докато не станат твой!!!


... Веднъж мишката забелязала, че стопанинът на фермата е сложил капан за мишки.

Тя разказала за това на кокошката, овцата и кравата. 

Но те всичките й отговаряли: „Капанът за мишки е твой проблем, а не наш!“

Малко по-късно в капана се хванала змия – и ухапала жената на фермера.

Опитвайки се да я излекуват, сварили на жената супа от кокошката.

После заколили овцата, за да нахранят всички, пристигнали да навестят болната.

И накрая заколили кравата, за да нахранят гостите, дошли на погребението.

... И през цялото време мишката наблюдавала от дупката си 

и мислела за нещата, които са чужд проблем, докато не станат твой!
"За мишките и хората" Джон Стайнбек

* * *

Популярни публикации от този блог