Душите създават телата, но телата не могат да създадат души...
Ду­ша­та е съ­ще­с­т­ву­ва­ла пре­ди тя­ло­то. 

Ду­ши­те съ­з­да­ват те­ла­та, 
но те­ла­та не мо­гат да съ­з­да­дат ду­ши. * * *
Коментари

Популярни публикации от този блог