Наранява ни не това, което ни се случва...

* * *

Наранява ни не това, 
което ни се случва, а начинът, 
по който му отговаряме.

* * *

Коментари

Популярни публикации от този блог