Човек няма друг враг...

Често човек няма 
друг враг, освен 
самия себе си.

Цицерон

Коментари

Популярни публикации от този блог