Наблюдавай един човек как се забавлява...Наблюдавай един човек как се забавлява по време на игра 
и ще научиш повече за него, отколкото 
ако разговаряш с него цяла година.

Коментари

Популярни публикации от този блог