Скромността и верността към дълга...
Скромността и верността към дълга 
биват възнаграждавани само в романите. 

В живота такива хора биват използвани, 
а после ги изтласкват настрана.Коментари

Популярни публикации от този блог