... завистта е невежество, подражанието - самоубийство...Има време в духовното развитие на всеки човек, 
когато той стига до убеждението, 
че завистта е невежество, 
че подражанието е самоубийство, 
че трябва да приеме себе си, 
за добро или зло, 
като своя участ.

Коментари

Популярни публикации от този блог