Човек без никакво образование може само да очисти някой товарен вагон...


Човек без никакво образование 
може само да очисти 
някой товарен вагон, 
докато университетски 
възпитаник 
може да открадне 
целия релсов път. 
Коментари

Популярни публикации от този блог