... една от тайните на дългия живот...

Една от тайните
на дългия и плодотворен живот 
е да прощавате всичко на всеки, 
преди да си легнете в леглото.

Ан Ландърс

Коментари

Популярни публикации от този блог