Човекът е създаден, за да живее в обществото...


Човекът е създаден, 
за да живее в обществото; 
отделете го от него, изолирайте го 
и мислите му ще се объркат, 
характерът му ще се ожесточи, 
в душата му ще се зародят 
стотици най-нелепи страсти, 
в ума му ще пуснат корени налудничави идеи 
– като див трънак сред пустото поле. 


Коментари

Популярни публикации от този блог