Човекът е създаден, за да живее в обществото...Човекът е създаден,

за да живее в обществото;

отделете го от него, изолирайте го

и мислите му ще се объркат,

характерът му ще се ожесточи,

в душата му ще се зародят

стотици най-нелепи страсти,

в ума му ще пуснат корени налудничави идеи

– като див трънак сред пустото поле.
Коментари

Популярни публикации от този блог