Ако искаме да имаме повече рози...

Никога не вали 
дъжд от рози: 
ако искаме да имаме 
повече рози, 
трябва да отглеждаме повече от тях.

Коментари

Популярни публикации от този блог