Всички са заслепени...

Всички са заслепени
от някаква безумна представа за онова,
което ще ги направи щастливи.

Един желае да е ужасно богат
и затова работи през нощта,
продавайки стоки или дялове в нещо,
или рискува живота си като наемник в нечия война.

Друг „спазарява" живота си
за редовно получавани пари
и работа от девет до пет без много изненади.

Трети става религиозен,
прекарвайки деня си в това
да бъде „свят" и да е от „другия свят".

Всеки гледа другия и казва:
"Защо ли прахосват живота си на земята, 
правейки това?"Коментари

Популярни публикации от този блог