... Защо не опиташ да погледнеш навътре?


Тъй като твоето зрение очевидно не е наред,
защо не опиташ да погледнеш навътре:

Заради живота продай онова, 
което виждаш навън 
- това е една невероятно добра сделка!

Тогава ще получиш онова, 
което действително искаш.

Коментари

Популярни публикации от този блог