Приятелите се смълчаха...

Приятелите се смълчаха
- ни съпричастие, ни укор.
И в мене отначало плаха,
узря жестоката поука:
най-сигурната под небето
не е другарската подкрепа, 
а милостта на враговете.

Надежда Захариева


Коментари

Популярни публикации от този блог