Live is Live

* * * 

На този свят няма нито щастие, нито нещастие, 
има само сравнение между едно състояние и друго.
Нищо повече.

Само който е изпитал безгранична злочестина, 
може да изпита безгранично щастие.

Човек трябва да е пожелал да умре, 
за да разбере колко хубав е живота.

~~"Граф Монте Кристо", Александър Дюма ~~

* * *

Популярни публикации от този блог